aq_block_1

הערכות שווי

עבור מנהלי תיקי השקעות, וכן עבור עסקים ופרטיים שבוחנים אפשרויות השקעה או מתן אשראי, אנו מבצעים הערכת שווי חברות ובדיקת איתנות פיננסית של חברות ציבוריות, פרטיות ועסקים.
הערכות השווי מתבצעות על ידי יונתן בן-עמי, מנהל valuations, מוסמך במנהל עסקים (MBA) ובעל ניסיון רב בהערכות שווי ובניהול עסקים.

הערכת שווי לצורך השקעה

הערכת שווי לצורך השקעה


ניתוחי דוחות כספיים והערכות שווי כלכליות לחברות ולעסקים. היתרון של הערכת שווי חברות...
קרא עוד »

הערכת שווי להצגה בדוחות הכספיים

הערכת שווי להצגה בדוחות הכספיים


על פי תקני IFRS, חברות ציבוריות נדרשות להציג בדוחות הכספיים הערכות שווי עדכניות של חברות בנות...
קרא עוד »

הערכת שווי עסקים

הערכת שווי חברות ועסקים


בכל שינוי בעלות של עסק, כגון הכנסת שותף, מכירה או קנייה של עסק, או מיזוג עסקים, נדרשת הערכת שווי. לקראת...
קרא עוד »

הערכת שווי במיקור חוץ לרואי חשבון

הערכת שווי במיקור חוץ לרואי חשבון


לא כל משרדי רואי החשבון ערוכים לבצע הערכת השווי עבור לקוחותיהם. אנו ב-valuations מבצעים....
קרא עוד »

דוגמא להערכת שווי

דוגמא להערכת שווי


ברוב המקרים איננו יכולים להציג דוגמאות להערכות שווי מכיוון שאנו שומרים על דיסקרטיות מלאה של הלקוחות....
קרא עוד »